Us suggerim la lectura d’aquest article escrit per Mario Izcovich i publicat al diari “La Vanguardia”, perquè planteja com a primer element per la conversa, l’escolta de què diu l’altre.

https://www.lavanguardia.com/vida/20190531/462573822269/quien-escucha-a-los-adolescentes.html

 

L’adolescent, el jove, reflexiona i pensa el que li ocorre i a vegades deixa anar el seu discurs. La tàctica serà propiciar el temps i l’espai per l’escolta d’aquest, per facilitar l’aparició del seu desig i crear una nova narració, sovint lligada a la trama del discurs que l’ha precedit.

Es fa necessari donar l’opció per aquesta escolta i a vegades és recomanable cercar la d’un professional orientat per una ètica de les relacions, on els prejudicis i els seus ideals quedin fora de la sessió.