El desembre coincideix amb el Nadal i amb l’arribada de les primeres notes escolars i si aquestes, no són les esperades, apareixen els primers conflictes del curs entre pares i fills.

.
Desembre és un mes que per les famílies amb fills adolescents pot suposar un moment de satisfacció en les relacions familiars, s’espera com preàmbul d’unes setmanes de vacances i de descans de l’activitat escolar. Però també, coincideix amb l’arribada de les primeres notes escolars i si aquestes, no són les esperades, apareixen els primeres conflictes del curs entre pares i fills .

Per alguns pares i mares és un moment de malestar perquè es confirma allò que al llarg del primer trimestre han vist com a dificultats dels seus fills per afrontar la tasca escolar amb èxit. En molts casos han intentat ajudar-los en les seves responsabilitats escolars, però s’han trobat amb discussions amb els seus fills perquè els han perseguit perquè facin els deures i no sempre ho han aconseguit. També n’hi ha que es mostren preocupats per l’angoixa que veuen que pateixen els fills, que poden estar-se fins ben tard a la nit per acabar la feina que els han posat a l’escola.

Ara és un bon moment per fer algunes reflexions sobre les tasques escolars que els alumnes fan a casa. Considerem que l’opció de posar o no deures als alumnes és pròpia de cada centre escolar, però si que veiem que en molts casos s’han convertit en un greu problema familiar. Per això des del nostre centre volem aportar algunes propostes que facilitin la feina diària que fan els pares i les mares entorn a les tasques escolars amb els seus fills i filles, com ara:

  • Pactar uns horaris i una planificació que faciliti l’autonomia dels seus fills.
  • Els horaris han de ser realistes amb el temps que necessiten els adolescents per fer els deures.
  • Els caps de setmana, en la mesura que es pugui i depenen del nivell escolar, no acumular un excés de deures a fer i respectar un temps de descans.
  •  Combinar les activitats de lleure i esportives amb espais de deures setmanals.
  • Evitar estar a sobre cada dia dels deures i arribar a pactes on els fills es facin càrrec d’uns compromisos, donant-los la confiança perquè els facin per ells mateixos. Ja es parlarà en altres espais més distesos per revisar la planificació.
  •  Si els fills i les filles no poden complir amb aquestes tasques escolars, acordar amb els professors que siguin els propis alumnes, els que assumeixin les conseqüències de no portar els deures fets.
  • Si la relació entre les famílies i els fills s’està erosionant massa, cal buscar ajuda externa.

Des de Galileu Innova col·laborem amb les famílies oferint una atenció educativa a les necessitats individuals d’aprenentatge dels alumnes. Des del nostre centre fem una valoració per detectar tant els possibles obstacles com els elements facilitadors de l’aprenentatge, per tal de potenciar-los i aconseguir que es desenvolupin.
Ho fem donant una atenció individualitzada o en petit grup a alumnes que presenten dificultats en els aprenentatges escolars.
Treballant la motivació per aprendre, l’autonomia i les tècniques d’estudis més adients per a cada noi o noia.
Acompanyant als alumnes, amb professionals qualificats, en la realització de les tasques escolars.
Orientant i assessorant als pares i mares envers la situació escolar dels seus fills i filles.
Cooperant amb els tutors escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements dels alumnes.

Introduint alguns d’aquests canvis amb la participació i el consentiment dels alumnes en implantar-los, és clau en la millora dels resultats acadèmics. La presència més equilibrada dels pares i mares en l’acompanyament dels seus fills i filles produeix un efecte de millora en la relació familiar. Que juntament amb l’adquisició d’algunes tècniques d’estudi donen lloc a un canvi en la dinàmica familiar que afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes.