La comprensió lectora és la competència clau de l’aprenentatge i de l’èxit educatiu dels infants en l’etapa de primària.

Una part de les dificultats d’aprenentatge no sempre responen a un trastorn específic, com poden ser la dislèxia o el dèficit d’atenció. En molts casos l’origen de molts de problemes d’aprenentatge rau en la comprensió lectora. De fet, és lògic pensar que si no s’entén bé el que es llegeix, resulti molt complicat comprendre els continguts de qualsevol matèria i tenir un bon aprenentatge. Així doncs, la poca freqüència lectora està vinculada a un baix rendiment en totes les matèries.

I és així, que en una societat lletrada com la nostra, ser un lector competent és fonamental per a un bon desenvolupament personal i acadèmic. Però no només això, la lectura també és un bon company de viatge, ja que ens parla de les nostres emocions, d’allò que ens passa i ens preocupa. Ens ajuda a recordar, a reviure, a superar, a assimilar situacions de la vida.

Per afavorir el plaer de la lectura en els infants esdevé un element clau relacionar-la amb una experiència emotiva i personal. Així, es tracta de crear situacions originals, provocadores, que els infants recordin i que els ajudin a connectar amb la lectura. També serà important l’acompanyament que tinguin dels adults més propers. Per tant, el suport que donin les famílies durant la primària tindrà efectes positius al llarg de les posteriors etapes educatives.

La lectura, com veiem, és cabdal per a un bon aprenentatge i un bon èxit educatiu. Per això des de Galileu Innova col·laborem amb les famílies oferint als alumnes un acompanyament específic per aconseguir millorar la comprensió lectora i millorar els resultats acadèmics.

Ho fem a partir de propostes com ara:

  • Conèixer els interessos de l’infant i fer propostes de lectura basades en el què li agrada.ç
  • Generar un ambient de confiança per ajudar als alumenes a consolidar els seus aprenentatges i incrementar les competència lectora.
  •  Llegir textos en veu alta i contestar a preguntes del que s’ha llegit , per assimilar la informació més rellevant.
  • Fer lectures conjuntes de diferents contes i textos, per escoltar les històries que ens expliquen i intentar no perdre el fil i transmetre el que han entès.
  •  Posar a l’abast dels infants lectures que s’adaptin al seu nivell educatiu i han de ser graduals tant en extensió com en dificultat.

Aplicant aquestes i altres estratègies no només es millora l’àrea de les llengües sinó també totes les àrees de coneixement, perquè aprendran a entendre allò que estudien i seran capaços d’expressar-ho correctament tant de manera oral com per escrit. És a dir, milloraran la seva competència comunicativa.

Xavier Benito
Pedagog

Galileu Innova.