Formació per a famílies en llengua i tecnologia 

Un pas endavant cap a la participació escolar de famílies d’alumnes d’origen cultural divers. 

Aquesta formació contempla una formació per a grups de famílies d’escoles de màxima complexitat, cada grup amb un màxim de 15 familiars i per a desenvolupar una formació i treball individual durant 15 setmanes al llarg del 2021 (fins octubre), per un total d’unes 144 hores per grup. 

Hi haurà una persona professional diplomada, amb coneixements de llengua, tecnologies i cultura, per família participant en cada grup d’activitat de 15 familiars. Aquesta dinamitzarà la formació juntament amb 2 alumnes voluntaris prèviament formats, i treballarà individualment les tutories. Aquesta formació combinarà la presencialitat en espais del centre educatiu i la virtualitat; unes sessions presencials a l’inici (sempre que es pugui) combinant la virtualitat amb una plataforma que disposem per a practicar i sempre segons marquin les autoritats sanitàries.

Està prevista que la formació, de les 144 hores que farà cadascun dels grups (75 siguin lectives i 69 de tutories individuals), es desenvolupin durant 15 setmanes, amb una mitjana de 9’5 hores setmanals. Durant les hores lectives es realitzaran 2 sessions setmanals de contingut formatiu de 2,5 hores setmanals. Durant les hores tutorials es contempla la realització d’activitats d’acompanyament o assessorament que permetin un treball individualitzat i tutorial segons necessitats concretes vinculades al objecte del projecte. 

Programació: 

 • CONTINGUT LINGÜÍSTIC BÀSIC: Formació Lingüística bàsica en català, habilitats socials i de comunicació important cap a l’escola i el suport als seus fills/es. 
 • CONTINGUT DIGITAL BÀSIC: Formació Digital bàsica en eines de les tecnologies de la informació i comunicació, habilitats socials i de comunicació cap a l’escola i el suport als seus fills/es. 
 • TUTORIES INDIVIDUALS: Resoldre dubtes o assessorar en consultes al llarg de la formació. 

Comunicació Lingüística Bàsica

(1 de les 2 sessions setmanals) 

 Objectius específics 

 • Afavorir l’adquisició de la llengua com a eix principal en la relació amb la societat catalana i els centres educatius, i de suport cap als seus fills/es. 
 • Facilitar el procés de coneixement del nostre país i la nostra cultura mitjançat el nostre acompanyament. 
 • Afavorir l’adquisició d’ habilitats comunicatives bàsiques que cobreixin les seves necessitats i inquietuds personals. 
 • Promoure la interrelació i el coneixement mutu; acceptació, respecte i confiança entre cultures. 
 • Promoure la participació sobretot de les dones tenint en compte la seva diversitat. 

 Objectius específics 

 • Afavorir l’adquisició de la llengua com a eix principal en la relació amb la societat catalana i els centres educatius, i de suport cap als seus fills/es. 
 • Facilitar el procés de coneixement del nostre país i la nostra cultura mitjançat el nostre acompanyament. 
 • Afavorir l’adquisició d’ habilitats comunicatives bàsiques que cobreixin les seves necessitats i inquietuds personals. 
 • Promoure la interrelació i el coneixement mutu; acceptació, respecte i confiança entre cultures. 
 • Promoure la participació sobretot de les dones tenint en compte la seva diversitat. 

Comunicació Digital Bàsica

(1 de les 2 sessions setmanals) 

En un món cada cop més informatitzat, i més en una situació de pandèmia mundial, aprendre a comunicar-se virtualment és bàsic per tal de poder seguir mantenint contacte amb la resta de familiars i amistats. 

Existeixen diverses plataformes que ens permeten parlar i veure a la persona amb qui parlem i poder fer-ho amb més d’una a la vegada. El funcionament de totes és força semblant però algunes tenen avantatges que d’altres no. Alguns exemples d’aquestes son: Jitsi, Zoom o Meet. 

També trobem les maneres de comunicació que ja es feien servir abans de la situació actual, com poden ser el correu electrònic o WhatsApp. 

Aprendre a fer servir les diferents vies de comunicació ens permetrà mantenir-nos connectats i poder superar la barrera tecnològica i social. 

Objectius específics 

 • Ensenyar a diferents grups familiars quines maneres de comunicar-nos existeixen i com les poden fer servir. 
 • Mostrar a les famílies que la tecnologia és una eina útil per tal de poder mantenir un contacte estret amb els seus fills i filles. 

Metodologia 

Ensenyar a les famílies les eines bàsiques de funcionament de cada una de les aplicacions o plataformes, començant pel més bàsic: parlar i veure a l’altra persona. Per anar pujant gradualment la dificultat, arribant a ensenyar-los possibilitats com el canvi de fons o la possibilitat de crear una sala de reunions. 

Les formacions haurien de començar en format presencial ja que l’objectiu és que aprenguin a fer servir les diferents plataformes i per tant s’entén que no en saben, motiu pel qual no tindria sentit fer-les virtuals. 

Continguts 

Correu electrònic 

 • Crear un compte 
 • Escriure i enviar un correu electrònic 
 • Rebre i obrir correus d’altres persones 
 • Gestionar diferents tipus de correus i classificar-los 
 • Gestionar tràmits a través del correu 
 • Modificar i editar la safata d’entrada 

Whatsapp i altres aplicacions 

 • Descarregar l’aplicació 
 • Enviar missatges 
 • Rebre i llegir missatges 
 • Enviar fotografies i vídeos 
 • Introduir nous contactes 
 • Realitzar trucades i videotrucades 
 • Gestionar l’ús de dades de l’aplicació 
 • Crear estats de whatsapp 

Plataformes de trucades múltiples (Jitsi, Meet, Zoom, Skype…) 

 • Descarregar l’aplicació/entrar a la web 
 • Crear sales de reunió 
 • Enviar avís/codi per connectar-se 
 • Ús òptim del micròfon i la càmera 
 • Posició corporal i de la cara correctes 
 • Gestió de cada plataforma atenent a les característiques de cada una 

Xarxes socials 

 • Coneixement de les xarxes socials més populars (Facebook, Twitter, Instagram) 
 • Connexió amb altres usuaris de la xarxa 
 • Formes de comunicació amb cadascuna de les xarxes 

Contacte

Persona de contacte: Joan Muntané 

Lloc: Carrer Galileu, 265 baixos 08028 Barcelona 

Telèfon: 93 474 40 71

Correu electrònic: jmuntane@drecera.org

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h