El paper protagonista de les famílies és fonamental en el treball educatiu dels infants i adolescents que atenem.

Tots els serveis que portem a terme comptem amb la demanda i atenció de les famílies, així com oferim espais d’escolta i d’orientació centrats en les necessitats de cada cas.

QUÈ FEM?

 • Assessorar i orientar en els processos educatius dels seus fills i filles.
 • Oferir suport i estratègies en l’acompanyament dels infants i joves.
 • Treball conjunt en tallers per a famílies, on posar en comú els dubtes, dificultats i també les eines per sostenir la funció educativa dels pares i mares.
 • Promoure que els pares i mares sostinguin l’interès dels seus fills i filles per aprendre.
 • Atenem a les diferents diversitats de familiars actuals.
 • Atenció a les famílies adoptives.
 • Xerrades col·loqui a les AMPES, escoles i instituts per aprofundir en qüestions educatives claus per la correcta evolució escolar.

COM HO FEM?

 • Entenent que la família és protagonista i un agent clau en el procés d’aprenentatge de cada noi o noia i requereix una atenció i un espai de conversa per a poder facilitar els canvis desitjats.
 • Oferim reunions periòdiques de seguiment del procés educatiu dels seus fills i filles, donant suport per a què els acompanyin en l’adquisició d’aprenentatges.
 • Proposem espais individuals amb el professional a càrrec on poder posar en comú estratègies per facilitar l’aprenentatge i potenciar els seus punts forts.
 • Organitzem tallers mensuals per a famílies plantejats com un espai on compartir bones pràctiques i dubtes comuns.