ACORD DE COL·LABORACIÓ  GALILEU INNOVA I RO-BÒTICA

Ro-bòtica global, empresa dedicada a la robòtica des del 2008 i referent actual en robòtica educativa.

El seu objectiu és promoure l’ús de la robòtica a l’aula com a fil conductor transversal per a l’aplicació en matèries STEAM.

Ro-bòtica i Galileu Innova col·laborem estretament per acompanyar als centres educatius en la seva transformació pedagògica digital.

Creiem en el potencial dels robots educatius per ajudar al desenvolupament de les competències bàsiques al mateix temps que treballem la sociabilitat, la iniciativa, la creativitat, l’autonomia, el lideratge i el treball col·laboratiu.

Galileu Innova, és una iniciativa de la cooperativa Drecera formada per un equip de professionals amb més de 35 anys d’experiència en l’àmbit de l’educació, la pedagogia, la psicologia i la formació professional.

Acompanyem donant respostes personalitzades a infants i joves en el seu procés educatiu i formatiu en coordinació amb els professionals de l‘educació dels centres educatius de diferents municipis.

Galileu Innova LAB consisteix en la creació d’un espai estable equipat amb els recursos tecnològics totalment preparats i a disposició dels nens i les nenes del districte de Les Corts, que promourà les disciplines STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
Col·laborem amb les escoles del districte a través d’un acord amb el Centre de Recursos Pedagògics de les Corts.

Objectius:

 • impulsar entre els infants i adolescents les vocacions professionals científiques i tecnològiques.
 • enriquir l’oferta de les activitats pedagògiques on es fomenti i desenvolupi la competència digital, la robòtica i les tecnologies digitals creatives. A partir de fomentar els valors d’una educació inclusiva per a tothom i amb perspectiva de gènere, que possibiliti que les noies arribin a formar-se en aquests àmbits del coneixement.

QUÈ COMPARTIM?

 • Entenem la robòtica educativa com el conjunt d’activitats pedagògiques que donen suport i enforteixen les àrees específiques del coneixement i desenvolupen competències en l’alumnat, a través de la concepció, creació, construcció i posada en funcionament de robots.
 • Un altre benefici important dels robots educatius és que ensenyen als nens i nenes a apropar-se i aprendre conceptes bàsics de programació, una habilitat que adquireix major rellevància cada any.
 • Ens involucrem conjuntament amb altres actors en la desactivació d’aquests estereotips i contextos que condicionen l’evolució de les habilitats STEAM de les dones.
 • Treballem perquè la robòtica educativa arribi a tothom. Es tracta que els actuals estudiants, tinguin l’entorn socioeconòmic que tinguin, no esdevinguin espectadors/es passius/ves de la tecnologia en un món en què el software i els dispositius robòtics seran pràcticament omnipresents, sinò que siguin part activa del canvi tecnològic on viuran.

PER QUÈ HO FEM?

 • Per ajudar a l’equip educatiu a:
  • Desenvolupar habilitats i competències del segle XXI en els infants i adolescents.
  • Formar-se de la Competència Digital Docent (CDD) que hauran d’acreditar tots l’equip docent.
 • Per formar part del canvi i de la transformació en els entorns educatius introduint eines i metodologia innovadores, competencials i curriculars.

QUÈ FEM?

 • Posem el nostre coneixement i experiència a disposició de les escoles, per a desenvolupar projectes educatius innovadors, amb base de robòtica i programació. Posem a l’abast de l’equip docent activitats orientades a preparar els i les alumnes per exercitar la seva creativitat, practicant el treball en equip, al temps que augmenten la seva intel·ligència emocional i aprenen habilitats tecnològiques essencials.
 • Acompanyem al centre en el seu  procés de transformació per tal de buscar i integrar metodologies que acompanyin a l’alumnat i l’ajudin a desenvolupar-se en la seva competència digital.
 • Facilitem informació de diferents recursos i eines de robòtica i programació i com podem fer que aquestes estiguin integrades en el desenvolupament d’un projecte d’aula.
 • Fem formació a mida als equips de docents, als centres escolars, als infants i les seves famílies, perquè integrin recursos tecnològics de robòtica i programació en el dia a dia; ja sigui dins d’un projecte d’aula, en una extraescolar o en respostes personalitzades a les famílies.
 • Organitzem tornejos i competicions de robòtica.