SERVEIS

Quines activitats fem?

Serveis d’atenció
individualitzada

Psicopedagogia
Reforç escolar
Logopèdia
Psicologia

Activitats de
treball grupals

Tallers de ciència i noves tecnologies
Tallers de matemàtiques manipulatives i creatives
Tallers d’expressió i comunicació

Xerrades a pares,
mestres i adolescents.

Tallers per a pares i mares
amb fills adolescents

Espais participatius per pensar i alleugerir l’ansietat que senten pels canvis vitals dels seus fills.

 • Acompanyament psicopedagògic individual per millorar la relació que té el nen o adolescent amb els seus processos d’aprenentatge.
 • Escoltem el seus interessos com motor del seu aprenentatge.
 • Oferim actuacions individuals que treballen el rendiment acadèmic, l’actitud, la motivació, l’autoestima i les habilitats de l’alumne per fer front a les dificultats de l’aprenentatge.
 • Atenció a dificultats en l’àrea del llenguatge oral o escrit que afecten directament en els aprenentatges de la resta d’àrees.
 • Donem els recursos necessaris per la millora de les dificultats dels processos de la parla, de la veu i del llenguatge en tractaments individuals adequats a cada situació.
 • Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i escriptura: mecànica i comprensió lectora, dislèxia, disgrafia, disortografia.
 • Problemes psicomotrius relacionats amb el llenguatge: lateralitat, orientació espacial i temporal
 • Espai d’escolta i tractament dels malestars i patiments propis de la infància i l’adolescència, a partir de la particularitat de l’infant o jove.
 • Atenem les manifestacions simptomàtiques que dificulten la relació amb els aprenentatges i amb els altres (família, iguals, escola) i que són font d’angoixa i patiment en el nen o adolescent.
 • Problemes de conducta: desobediència, negativisme, agressivitat, dificultats de regulació de conducta, dificultats d’adaptació.
 • Problemes relacionals i de comunicació: inseguretat, por, timidesa, aïllament social.
 • Trastorns afectius o de l’estat d’ànim: depressió, ansietat, bloqueig emocional, estrés, pors, fòbies.
 • Dificultats d’atenció. Hiperactivitat.
 • Assessorament familiar i escolar.
 • Oferim atenció individual i grupal per alumnes d’educació primària i secundaria amb dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Donar una atenció individualitzada o en petit grup a infants que presenten dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Treballar la motivació per aprendre, l’adquisició de bons hàbits i l’assoliment dels continguts acadèmics.
 • Acompanyar en la realització de les tasques escolars.
 • Orientar i assessorar els pares i mares envers la situació escolar dels seus fills/es.
 • Cooperar amb els tutors escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements.

L’objectiu dels  tallers és que els pares expressin les seves preocupacions i dubtes  en relació a la seva funció parental davant els nous reptes de l’educació.

Iniciem els tallers amb una xerrada i posteriorment obrim pas a la conversa.

Plantegem unes tres sessions d’una hora de durada on parlem cadascú des del seu cas familiar i ens orientem cap a una ètica de la comunicació, saben que aquesta té els seus malentesos i matisos.

Els fills necessiten un temps per fer-se adults, i aquests temps l’anomenem adolescència, aquests temps està comandat inicialment pel cos que pertorba la manera de veure les coses, la vida i els altres.

Ens preguntem com facilitar la conversa amb els fills, tant si hi ha paraules com si hi ha silencis, perquè s’expressi la singularitat del que parla o calla, la seva manera de viure la vida.

Alhora cal vetllar per la seva seguretat, per la seguretat que dóna el límit, per obrir a altres possibilitats.

Comptem amb la ruptura que provoca l’adolescència, la retirada de la infància verificada pels canvis en el cos, fins a la solitud que això comporta, i les respostes i solucions trobades.

Cal com a pares inventar solucions, per transmetre el testimoni vital als fills, per acompanyar-los i facilitar la conversa sabent que a tots, pares i fills ens calen orientacions.

L’aparença de control dels joves, dins de la desorientació, provoca reaccions adverses amb les quals no es compten, davant de qualsevol que ho posi en dubte.

Contemplem en el taller aspectes com:

–  L’Adolescència és un temps de canvis, temps de doble frontera, mirar cap als pares i  cap als amics.

– Què ens fa ser ambivalents en les reaccions, controlar o donar llibertat? Com vetllar i acompanyar?

– Com situar-nos davant aquest noi o noia que ha estat algú que coneixem però ara veiem que no?

– En la conversa l’escolta és possible? Facilitem que aparegui la singularitat del fill o la filla o posem paraules? Com vivim les novetats de l’adolescència?

– El silenci, com autoritzar-se a donar un espai a la manca de paraules?

– Com ser interlocutors?

– Ens anticipem, volem que siguin adults abans d’hora?

Preguntes que cerquen respostes possibles per cada cas  i que amb la conversa permetem que es moguin i facilitin els nous vincles.

Com ho fem?

 • Valorem la necessitat concreta de l’infant o jove, oferint una atenció especialitzada i individual per a les dificultats que es presenten en l’àmbit educatiu.

 • Oferim espais d’escolta i tractament per donar els recursos necessaris per enfortir els potencials que facilitin el desenvolupament dels processos d’aprenentatge.

 • Posem al noi o noia al centre de la nostra actuació, comptant amb la família i la resta d’agents educatius que acompanyen a l’infant o jove en les seves necessitats específiques.

 • Combinem tractaments especialitzats per donar una resposta global en els casos que ho requereixin.

 • Establim un temps inicial per elaborar una valoració i dissenyar uns objectiu sde millora, així com detectar els punts forts per poder potenciar-los.

 • Potenciem el gust pel saber i per aprendre, posant en joc la creativitat per descobrir els seus centres d’interès, utilitzant-los per estimular la tasca escolar.

 • En coordinacions trimestrals amb l’escola i la família, tenint en compte el temps propi de cada nen o nena.

AULES D'ESTUDI