El Suport a la Tasca Escolar és un servei que ofereix una atenció educativa a les necessitats individuals d’aprenentatge.

Es fa una valoració per detectar tant els possibles obstacles com els elements facilitadors de l’aprenentatge, per tal de potenciar-los i aconseguir que es desenvolupin.

Preinscripció Suport Escolar

PRIMÀRIA

Què fem?

 • Donar una atenció individualitzada o en petit grup a infants que presenten dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Treballar la motivació per aprendre, l’adquisició de bons hàbits i l’assoliment dels continguts acadèmics.
 • Acompanyar en la realització de les tasques escolars.
 • Orientar i assessorar les famílies envers la situació escolar dels seus fills/es.
 • Cooperar amb els tutors/es escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements.

Com ho fem?

 • Establim un temps inicial per elaborar una valoració de la situació escolar i dissenyar un objectiu de millora, així com detectar els punts forts en l’aprenentatge per poder potenciar-los.
 • Els acompanyem en el procés d’adquisició dels continguts i sabers escolars mitjançant activitats i recursos educatius i lúdics.
 • Potenciem el gust pel saber i per aprendre, posant en joc la creativitat per descobrir els seus centres d’interès, utilitzant-los per estimular la tasca escolar.
 • En coordinacions trimestrals amb l’escola, complementem els continguts que convingui reforçar, tenint en compte el temps propi de cada nen o nena.
GRUPS D’ESTUDI ASSISTIT

SECUNDÀRIA

Què fem?

 • Donar una atenció individualitzada o en petit grup a adolescents que presenten dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Treballar la motivació per aprendre, l’autonomia i les tècniques d’estudis més adients per a cada noi o noia.
 • Acompanyar en la realització de les tasques escolars.
 • Orientar i assessorar els pares i mares envers la situació escolar dels seus fills/es.
 • Cooperar amb els tutors escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements.

Com ho fem?

 • Establim un temps inicial per elaborar una valoració de la situació escolar i dissenyar un objectiu de millora, així com detectar els punts forts en l’aprenentatge per poder potenciar-los.
 • Els acompanyem en el procés d’adquisició dels continguts i sabers escolars mitjançant activitats i recursos educatius.
 • Potenciem el gust pel saber i per aprendre, posant en joc la creativitat per descobrir els seus centres d’interès, utilitzant-los per estimular la tasca escolar.
 • Ensenyem tècniques d’estudi, tutoritzem deures i treballs i supervisem les tasques escolars, treballant l’autonomia i la capacitat d’organització i planificació.
 • Reforcem o ampliem els continguts de les assignatures d’Educació Secundària.
 • Realitzem coordinacions trimestrals amb els tutors dels instituts, per tal de fer un pla de treball conjunt que faciliti estratègies comunes per acompanyar al jove en el seu procés d’aprenentatge.
ASSOLIR L’ESO