La comprensió lectora clau per l’èxit de l’aprenentatge escolar

La comprensió lectora és la competència clau de l’aprenentatge i de l’èxit educatiu dels infants en l’etapa de primària. Una part de les dificultats d'aprenentatge no sempre responen a un [...]