TALLER PER MARES I PARES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS. COM PARLAR AMB ELS FILLS? CONCLUSIONS

En l’adolescència apareixen els estils propis amb més intensitat.

L’adolescència és un  terme creat des de les necessitats socials de posar un nom al temps des de la pubertat fins d’edat adulta, que pot variar en cada persona, però pot anar des dels 12 als 19 anys.

És temps de conflicte intern entre dues aigües, el confort de la infantesa i la proximitat dels pares i el salt cap al desconegut però ple d’aventures per descobrir, a ser possible lluny dels pares.

Aquí entraria les relacions entre iguals, i les situacions que es produeixen, els amics, les amigues, que pensen, com es comporten, que esperen vinculat amb món que els envolta, les modes, la tecnologia i com els hi afecta.

El grup de semblants on convergeixen i divergeixen, hi ha moviment de relacions, en un inici es cerca la seguretat del vincle però amb el temps la seva variabilitat els inquieta.

Apareix la necessitat de cercar uns espais d’intimitat, de crear llocs pel que és personal i íntim, lliure de la tutela dels pares, fora del control parental.

 

Conflictes generacionals

Necessàriament cal que hi hagi conflictes generacionals, perquè son temps de canvis i transformacions que generen oportunitats noves.

La novetat i la incertesa amb la influència del context, de l’època en la qual els ha tocat viure, on les tecnologies marquen un estil diferent en la producció dels vincles, sovint són difícils de manejar

L’adolescent es planteja nous models de relació, separant-se dels propis models provinents dels pares.

La inclusió a la vida diària de les noves tecnologies planteja reptes, pot servir per monitoritzar, per controlar, per vigilar….. per estar “al cas” i saber “on són”… Però, com ho reben els fills? Accepten, rebutgen, es connecten, desconnecten…. com treballem el respecte a la intimitat? I confeccionem la confiança cap a l’altre?

Els fills necessiten límits per saber quin és el seu espai de seguretat, també intentaran o franquejaran aquests espais fronterers. Però els pares cal que pensin en quins límits tenen, com intervenir per afavorir la separació, els fills poden mostrar-se sense cap vel, com cal mirar-los? Millor de gairell, ni anar pel davant, ni per darrere empenyent-los, al seu costat és necessari.

El text de Joan Barril, del llibre Condició de pare. Editorial la Campana, 1997 ed. Ens ha servit de referent en les nostres converses i reflexions.

“Si la vida fos un circ el pare seria com aquell animador que, al bell mig de la pista, va anunciant als espectadors allò de “més difícil encara”!!!

“El temps ha passat volant i ja som davant una petita bicicleta de dues rodes. El nen o la nena van aferrats al manillar i les seves mans semblen les urpes d’un ocell agafat al trapezi. El pare, sempre unes passes més enrere, anima a vèncer, les silencioses i temibles lleis de la gravetat…”

…..”Ser pare és voler i doldre. Ens agradaria tenir els fills sempre a prop en constant equilibri, però al mateix temps els empenyem perquè vagin més lluny amb l’esforç de la seva pròpia velocitat, que ja mai més no serà la nostra……..”

El risc de ser amics dels fills

No s’està al mateix nivell i cal pensar com s’escolta i es parla als fills, ja que les paraules tenen efectes i els actes, conseqüències.

La relació amb els fills cal que sigui asimètrica, ser amics d’aquests comporta riscos.

Repensar la posició respecte als fills permet trobar altres solucions als conflictes, a les paraules pujades de to, a la inhibició, als actes juvenils a vegades desproporcionats.

Pensant en les diferents realitats familiars

Les  diversitats familiars, la crisi de la família tradicional, posa en qüestió aquesta primera institució de tots nosaltres.

Però s’obren noves perspectives i noves maneres de fer.

L’escolta als fills

Escoltar diríem que suposa prestar atenció particular caracteritzada per una disposició i actitud favorable perquè l’altre parli amb confiança

Requereix l’escolta de la voluntat, el desig i a vegades de deixar de banda els prejudicis, i les intencions de mostrar-se en el lloc del saber.

Se’ls escolta quan venen amb un problema?, un tema a decidir?, unes relacions conflictives?

Com escoltar davant la manca de paraules?

Sabent que en l’adolescència el discurs canvia, fins ara el nen o la nena ha estat depositari de les paraules dels pares ara això canvia, l’objecte d’interès és un altre.

L’essencial de la comunicació, el que es posa en joc, cal saber-ho, des de la posició dels pares la reflexió ens porta al que he estat jo (els valors i vivències dels pares), al que ets per mi (quin lloc té el fill o la filla en el desig de la mare i el pare), del que sóc per a tu (que en pensen els fills dels pares).

Es  creuen els desitjos, les  expectatives, les il·lusions d’uns i altres en els vincles a construir que estan en continu canvi.

 

Esperem que aquestes notes us ajudin a comprendre quelcom més de la important tasca d’educar i ens permeteu acompanyar-vos, a Galileu Innova teniu professionals que poden fer-ho.

 

Marta Cequiel Corbatera

Psicòloga. Galileu Innova

 

TALLER PER MARES I PARES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS. COM PARLAR AMB ELS FILLS?

L’objectiu dels  tallers és que els pares expressin les seves preocupacions i dubtes  en relació a la seva funció parental davant els nous reptes de l’educació.

En definitiva són espais participatius per pensar, acompanyar i reforçar les reflexions i accions dels pares per alleugerir l’ansietat que senten pels canvis vitals dels seus fills.

Iniciem els tallers amb una xerrada i posteriorment obrim pas a la conversa.

Plantegem unes tres sessions d’una hora de durada on parlem cadascú des del seu cas familiar i ens orientem cap a una ètica de la comunicació, saben que aquesta té els seus malentesos i matisos.

Els fills necessiten un temps per fer-se adults, i aquests temps l’anomenem adolescència, aquests temps està comandat inicialment pel cos que pertorba la manera de veure les coses, la vida i els altres.

Ens preguntem com facilitar la conversa amb els fills, tant si hi ha paraules com si hi ha silencis, perquè s’expressi la singularitat del que parla o calla, la seva manera de viure la vida.

Alhora cal vetllar per la seva seguretat, per la seguretat que dóna el límit, per obrir a altres possibilitats.

Comptem amb la ruptura que provoca l’adolescència, la retirada de la infància verificada pels canvis en el cos, fins a la solitud que això comporta, i les respostes i solucions trobades.

Cal com a pares inventar solucions, per transmetre el testimoni vital als fills, per acompanyar-los i facilitar la conversa sabent que a tots, pares i fills ens calen orientacions.

L’aparença de control dels joves, dins de la desorientació, provoca reaccions adverses amb les quals no es compten, davant de qualsevol que ho posi en dubte.

Contemplem en el taller aspectes com:

–  L’Adolescència és un temps de canvis, temps de doble frontera, mirar cap als pares i  cap als amics.

– Què ens fa ser ambivalents en les reaccions, controlar o donar llibertat? Com vetllar i acompanyar?

– Com situar-nos davant aquest noi o noia que ha estat algú que coneixem però ara veiem que no?

– En la conversa l’escolta és possible? Facilitem que aparegui la singularitat del fill o la filla o posem paraules? Com vivim les novetats de l’adolescència?

– El silenci, com autoritzar-se a donar un espai a la manca de paraules?

– Com ser interlocutors?

– Ens anticipem, volem que siguin adults abans d’hora?

Preguntes que cerquen respostes possibles per cada cas  i que amb la conversa permetem que es moguin i facilitin els nous vincles.

La tasca educativa continua, però la situació si es vol possible, requereix un treball de laboratori, a Galileu Innova en teniu un.

Marta Cequiel Corbatera

Psicòloga. Galileu Innova

 

Oferim tallers educatius a mida que potencien l’experimentació, les potencialitats i el talent dels infants i adolescents.
Tallers adreçats a les famílies i als seus fills i filles.

Tallers de ciència
i noves tecnologies

Estimulem el raonament, la creativitat i la curiositat pel món que ens envolta, potenciant la cooperació i convivència en el grup.
Treballem amb impressió 3D, realitat virtual, videojocs, electrònica i robòtica.
Impartits per enginyers, investigadors i apassionats per la ciència i la tecnologia.

Tallers de matemàtiques manipulatives i creatives.
Aprenentatge actiu.

Fomentem el coneixement i l’aplicació de les matemàtiques en la seva pràctica diària, des d’una visió positiva. Activament a través del joc resolem diferents tasques matemàtiques.
Impartits per professionals docents apassionats. Activitat cooperativa, no competitiva en grup amb la participació de les famílies.

Tallers d’expressió
i comunicació.

Millorem la comprensió lectora i les habilitats comunicatives per alumnes de primària i secundària. Experimentem amb els relats des de diferents formats: oral, audiovisual i escrit. Potenciem el gust per la lectura mitjançant dramatitzacions literàries, lectura de contes, noves tecnologies i literatura i presentacions de llibres per infants i adolescents.
Impartits per professionals interessats per l’expressió oral i escrita.