TALLER PER MARES I PARES AMB FILLS I FILLES ADOLESCENTS. COM PARLAR AMB ELS FILLS?

L’objectiu dels  tallers és que els pares expressin les seves preocupacions i dubtes  en relació a la seva funció parental davant els nous reptes de l’educació.

En definitiva són espais participatius per pensar, acompanyar i reforçar les reflexions i accions dels pares per alleugerir l’ansietat que senten pels canvis vitals dels seus fills.

Iniciem els tallers amb una xerrada i posteriorment obrim pas a la conversa.

Plantegem unes tres sessions d’una hora de durada on parlem cadascú des del seu cas familiar i ens orientem cap a una ètica de la comunicació, saben que aquesta té els seus malentesos i matisos.

Els fills necessiten un temps per fer-se adults, i aquests temps l’anomenem adolescència, aquests temps està comandat inicialment pel cos que pertorba la manera de veure les coses, la vida i els altres.

Ens preguntem com facilitar la conversa amb els fills, tant si hi ha paraules com si hi ha silencis, perquè s’expressi la singularitat del que parla o calla, la seva manera de viure la vida.

Alhora cal vetllar per la seva seguretat, per la seguretat que dóna el límit, per obrir a altres possibilitats.

Comptem amb la ruptura que provoca l’adolescència, la retirada de la infància verificada pels canvis en el cos, fins a la solitud que això comporta, i les respostes i solucions trobades.

Cal com a pares inventar solucions, per transmetre el testimoni vital als fills, per acompanyar-los i facilitar la conversa sabent que a tots, pares i fills ens calen orientacions.

L’aparença de control dels joves, dins de la desorientació, provoca reaccions adverses amb les quals no es compten, davant de qualsevol que ho posi en dubte.

Contemplem en el taller aspectes com:

–  L’Adolescència és un temps de canvis, temps de doble frontera, mirar cap als pares i  cap als amics.

– Què ens fa ser ambivalents en les reaccions, controlar o donar llibertat? Com vetllar i acompanyar?

– Com situar-nos davant aquest noi o noia que ha estat algú que coneixem però ara veiem que no?

– En la conversa l’escolta és possible? Facilitem que aparegui la singularitat del fill o la filla o posem paraules? Com vivim les novetats de l’adolescència?

– El silenci, com autoritzar-se a donar un espai a la manca de paraules?

– Com ser interlocutors?

– Ens anticipem, volem que siguin adults abans d’hora?

Preguntes que cerquen respostes possibles per cada cas  i que amb la conversa permetem que es moguin i facilitin els nous vincles.

La tasca educativa continua, però la situació si es vol possible, requereix un treball de laboratori, a Galileu Innova en teniu un.

Marta Cequiel Corbatera

Psicòloga. Galileu Innova

 

Oferim tallers educatius a mida que potencien l’experimentació, les potencialitats i el talent dels infants i adolescents.
Tallers adreçats a les famílies i als seus fills i filles.

Tallers de ciència
i noves tecnologies

Estimulem el raonament, la creativitat i la curiositat pel món que ens envolta, potenciant la cooperació i convivència en el grup.
Treballem amb impressió 3D, realitat virtual, videojocs, electrònica i robòtica.
Impartits per enginyers, investigadors i apassionats per la ciència i la tecnologia.

Tallers de matemàtiques manipulatives i creatives.
Aprenentatge actiu.

Fomentem el coneixement i l’aplicació de les matemàtiques en la seva pràctica diària, des d’una visió positiva. Activament a través del joc resolem diferents tasques matemàtiques.
Impartits per professionals docents apassionats. Activitat cooperativa, no competitiva en grup amb la participació de les famílies.

Tallers d’expressió
i comunicació.

Millorem la comprensió lectora i les habilitats comunicatives per alumnes de primària i secundària. Experimentem amb els relats des de diferents formats: oral, audiovisual i escrit. Potenciem el gust per la lectura mitjançant dramatitzacions literàries, lectura de contes, noves tecnologies i literatura i presentacions de llibres per infants i adolescents.
Impartits per professionals interessats per l’expressió oral i escrita.